Nautica
Adres:
Adres: Szczecin, Majora Władysława Raginisa 13
Liczba lokali:
Liczba lokali: 136
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2014