Nautica IV
Adres:
Adres: Szczecin, ul. Raginisa 9
Liczba lokali:
Liczba lokali: 31
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2018