Wrzesień 03,2009, Artykuły

Wzorowy odbiór w Warszawie

W czwartek 27 sierpnia br. na budowie przy ul. Jutrzenki w Warszawie sukcesem zakończył się odbiór stanu surowego otwartego budynku biurowego Uniqa Forum. Przeglądu i odbioru stanu surowego w imieniu Inwestora Uniqa Real Estate Polska dokonała austriacka firma doradcza IC Consulenten, która sprawdzała m.in. kompletność dokumentacji powykonawczej, zgodność wykonanych robót z projektem i umową oraz przede wszystkim jakość i estetykę wykonania elementów żelbetowych. Ze strony SGI w odbiorze stanu surowego uczestniczyła kadra menadżerska. Choć czeka nas jeszcze dużo pracy, pracownicy budowy mogą się niewątpliwie pochwalić, bowiem stan surowy wykonany został z 3-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu wynikającego z umowy z Inwestorem.


Podobne artykuły

Wrzesień 29,2008

Rozpoczynamy sprzedaż apartamentów przy Alei Krakowskiej w Szczecinie

Luty 19,2018

Nowi mieszkańcy Osiedla Jarzębinowego odbierają klucze!

Kwiecień 30,2009

Otrzymaliśmy certyfikat „Przejrzysta Firma”

Ponad 1000 ciekawych artykułów.

Zobacz wszystkie