Kasprzaka
Adres:
Adres: Warszawa, ul. Kasprzaka 7
Liczba lokali:
Liczba lokali: 154
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2016