Uniqa Forum
Adres:
Adres: Warszawa, ul. Jutrzenki 139
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia użytkowa: 6.368,49 m2
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2010