Czerniakowska Center
Adres:
Adres: Warszawa, ul. Czerniakowska 100a
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia użytkowa: 8.751,80 m2
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2012