Comfort Office
Adres:
Adres: Warszawa, ul. Czerniakowska 100
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia użytkowa: 20.973,68 m2
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2007