Lastadia Office
Adres:
Adres: Szczecin, ul. Zbożowa 4
Powierzchnia użytkowa:
Powierzchnia użytkowa: 13.600 m2
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2013