Garden House I
Adres:
Adres: Szczecin, ul. Szczecińska 28
Liczba lokali:
Liczba lokali: 85
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2008