Villa Park
Adres:
Adres: Łódź, ul. Rudzka 99
Liczba lokali:
Liczba lokali: 56
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2014