Osiedle Majowe
Adres:
Adres: Łódź, ul. Przybyszewskiego 209c
Liczba lokali:
Liczba lokali: 312
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2013