Tarasy Bartycka
Adres:
Adres: Warszawa, ul. Bartycka 69
Liczba lokali:
Liczba lokali: 134
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2012