Chabrowe Osiedle
Adres:
Adres: Szczecin, ul. Żniwna 56
Liczba lokali:
Liczba lokali: 181
Zakończenie budowy:
Zakończenie budowy: 2018